...OIB:
07500511881
...
BROJ RAČUNA U VALUTI KN ZA UPLATE U HRVATSKOJ
Na IBAN: HR7324020061100605334 
U korist: CROINFO & Start-ABC
U pozivu na broj 02 u prvoj kućici a u nastavku vaš OIB broj

BROJ RACUNA U VALUTI EUR ZA UPLATE IZVAN HRVATSKE

Erste&Steiermärkische Bank d.d, Croatia, 51000 Rijeka, Jadranski trg 3A
CROINFO & START-ABC Croatia
B. Trnovec 42202 Varazdin Radnicka 85
Swift Code: ESBCHR22
Broj računa: IBAN HR7324020061100605334
NAPOMENA: NA SVE IZNOSE ZA UPLATE IZ INOZEMSTVA TREBA PRIDODATI 80 KN. ODNOSNO 12 EURA - za bankovne troškove.
.

BROJ RAČUNA U VALUTI USD ZA UPLATE IZVAN HRVATSKE
Sberbank d.d., Croatia, 10000 Zagreb, Varsavska 9
U korist: CROINFO & START-ABC Croatia B. Trnovec 42202 Varazdin Radnicka 85
Swift Code : VBCRHR22
Broj računa : IBAN HR7325030071100083753


 Adresa za poštu: CROINFO.INFO  Radnička,  42202 B. Trnovec / Varaždin / CROATIA 
 
cefuroxim antibiotika cefuroxim kaufen cefuroxim ratiopharm